1
2
3
4
1

Shenzhen

2

HongKong

3

Germany

4

Dongguan